Foranstaltninger mod hvidvask og beskyttelse af persondata

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), at advokatvirksomheder skal indhente og i mindst 5 år opbevare legitimationsoplysninger på alle kunder.

Ved opstart af ethvert nyt kundeforhold vil kunder derfor blive bedt om at udlevere relevante oplysninger.

Legitimationsoplysningerne indhentes udelukkende med henblik på iagttagelse af hvidvaskloven og vil blive behandlet fortroligt.

Håndteringen af legitimationsoplysningerne vil ske i overensstemmelse med persondatalovens krav om fortrolig behandling af følsomme data.

Tilbage

Vi bor her

Top