Priser

Wittenborn Advokatfirma arbejder ud fra en grundsætning om, at kunden selvfølgelig skal vide, hvad vores rådgivning koster.

Det tilstræbes derfor, at der inden rådgivningsopgaven påbegyndes foretages en forventningsafstemning, således at kunden kan foretage en samlet vurdering af de med sagen forbundne omkostninger.

Timesatsen for advokater er DKK 2.000 ekskl. moms, svarende til DKK 2.500 inkl. moms.

Der vil efter omstændighederne konkret kunne aftales en anden timesats eller en fast pris for den samlede rådgivning.

Der foretages altid en samlet vurdering inden, sagen afregnes, således at honorarer afstemmes i forhold til sagens værdi, arbejdets omfang og kompleksitet, sagens udfald, det med sagen forbundne ansvar og det anvendte tidsforbrug.

Tilbage

Vi bor her

Top