Advokaterne

Advokater i Wittenborn Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Det følger af retsplejelovens § 126, at advokater skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik.

Gældende advokatetiske regler findes på Advokatsamfundets hjemmeside, hvor der også findes oplysninger om Advokatnævnets tilsyns- og disciplinærsystem.

Tilbage

Vi bor her

Top