Konfliktløsning, mediation og retssager

Wittenborn Advokatfirma tilbyder 20 års erfaring med at bistå virksomheder i forbindelse med håndtering og løsning af konflikter.

Den typiske sag udspringer af et kontraktforhold, hvor der mellem parterne er opstået uenighed omkring fx fortolkningen af aftalegrundlaget, priser, leverancer, mangler, forsinkelser, skader mv.

Konflikter kan imidlertid også opstå i forholdet til en tredjemand, der ikke har et kontraktforhold med virksomheden. Fx kunne der i forbindelse med arbejder udført af virksomheden være sket skade på tredjemands ejendom eller skade på personer.

Uanset årsagen til konflikten, har håndteringen heraf ofte stor forretningsmæssig og økonomisk betydning for virksomheden og virksomhedens medarbejdere. Det er derfor i de fleste sager vanskeligt selv at håndtere og løse konflikten effektivt og hurtigt, idet andre og ofte uvedkommende forhold i virksomheden har det med at påvirke beslutningsprocessen.

Rådgivning tidligt i processen vil i en lang række sager kunne bidrage til en løsning af konflikten uden, at der bliver behov for langvarige retssager og/eller voldgiftssager.

Ikke alle konflikter kan dog løses i mindelighed. Konflikten mellem parterne bliver derfor til en egentlig tvist, som skal finde sin afgørelse ved domstolene eller ved faglig voldgift.

Wittenborn Advokatfirma er højt specialiseret i at yde bistand når konflikten opstår og når konflikten har udviklet sig til en egentlig tvist.

Vi kan om nødvendigt føre en retssag helt til Højesteret.

Bistand ydes tillige til ansøgning om retshjælp til delvis dækning af de med sagen forbundne omkostninger.

Tilbage

Vi bor her

Top