Insolvensret og rekonstruktion

Wittenborn Advokatfirma er højt specialiseret inden for insolvensretlige forhold og tilbyder rådgivning til såvel ledelsen i nødlidende eller insolvente virksomheder, som til de kreditorer, der har penge til gode hos virksomheder, der er under rekonstruktion, tvangsopløsning eller konkurs.

Vi er højt specialiseret på området, hvilket understreges af, at advokat Jan Wittenborn er på Danske Insolvensadvokaters liste over certificerede insolvensadvokat.

Vores rådgivning omfatter alt lige fra forhandlinger af akkordaftaler, konkursbegæringer, anmeldelse af krav, varetagelse af sager vedrørende prøvelse af fordringer og omstødelse, rådgivning omkring medarbejderes retsstilling ved insolvens mv.

Kort sagt yder vi rådgivning på højeste niveau inden for alle aspekter af insolvensretten.

Siden 1. januar 2014 der været muligt at pålægge en virksomheds ledelse konkurskarantæne i op til 3 år. Karantæne kan komme på tale, hvis kurator vurderer, at ét eller flere medlemmer af ledelsen har drevet virksomheden på en sådan groft uforsvarlig måde, at ledelsesmedlemmet må anses for at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Wittenborn Advokatfirma yder rådgivning til medlemmer af ledelsen i erhvervsmæssige virksomheder, hvad enten behovet er forebyggelse, eller der er behov for advokatbistand til en konkret konkurskarantænesag.

Tilbage

Vi bor her

Top