AdvokatKODEKS

Advokat Kodeks

Wittenborn Advokatfirma har tiltrådt branchens eget kodeks: AdvokatKODEKS.

Advokatfirmaet forpligter herved til individuelt at formulere, fortolke og efterleve fem elementer: Social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, moderne ledelse med fokus på medarbejdere, fokus på kundens behov og åbenhed

I vores bestræbelser på at vise vores kunder, at ansvarlighed og den bedst mulige rådgivning hører ufravigeligt sammen, fortolker vi kodeksets elementer, således:

  • Social ansvarlighed -> Advokatfirmaet er initiativtager til et netværk, der har til formål at fremme lokale virksomheders interesser.
  • Etiske dilemmaer -> Advokatfirmaet anbefaler konfliktnedtrappende løsninger, fx retsmægling og mediation.
  • Moderne ledelse -> Advokatfirmaet er organiseret med en meget flad struktur, hvor medarbejderen selv har mulighed for at tilrettelægge sin egen arbejdsdag.
  • Fokus på kundens behov -> Advokatfirmaet arbejder målrettet på, at kunden altid oplever høj faglighed i rådgivningen, kommerciel forståelse, tilgængelighed, korte svartider og absolut konkurrencedygtige priser.
  • Åbenhed -> Advokatfirmaets kunder holdes fuldt orienteret om sagens forløb og tilbydes i forbindelse med afregningen indsigt i time-/sagsregn-skabet for sagen.
Tilbage

Vi bor her

Top