Professionelt ansvar

Kravene til ledelsen er de senere år blevet skærpet, og der er i stigende grad fokus på, om ledelsen evner at træffe forretningsmæssige forsvarlige beslutninger.

Med strengere krav til og væsentligt øget fokus på ledelsen kommer desværre også en stigning i antallet af sager, hvor ledelsen mødes med betydelige personlige erstatningskrav.

Det er derfor vigtigt, at medlemmer af ledelsen (direktion, bestyrelse og tilsynsråd) er opmærksomme på, at selskabslovgivningens krav til bogføring, aflæggelse af årsregnskab, risikostyring, kapitalberedskab mv. løbende overholdes.

Hvis selskabet er nødlidende eller måske endda insolvent, er det helt afgørende, at driften ikke fortsættes ud over et givet håbløshedstidspunkt. Det er ledelsens ansvar, at dette ikke sker.

Oftest er det imidlertid ikke let at vurdere, om håbløshedstidspunktet er indtrådt, eller om der er et tilstrækkeligt kapitalberedskab mv. I disse situationer er der et meget aktuelt behov for rådgivning.

Wittenborn Advokatfirma har betydelig erfaring med at rådgive medlemmer af ledelsen både, når der er behov for tiltag i forhold til at minimere risikoen for at ifalde ledelsesansvar, når der konkret er rejst et erstatningskrav, og når der er anlagt en retssag mod ét eller flere medlemmer af ledelsen.

Tilbage

Vi bor her

Top