IT-ret og persondataret

Wittenborn Advokatfirma bistår primært danske virksomheder i IT-retlige spørgsmål og i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af IT-kontrakter, herunder

  • IT-outsourcing kontrakter
  • Driftsaftaler
  • Cloudkontrakter
  • Softwarelicensaftaler
  • Support- og vedligeholdelsesaftaler
  • Hostingaftaler
  • Due Diligence af IT-kontrakter
  • Håndhævelse af indgåede kontrakter og konfliktløsning

EU har med vedtagelsen af Persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018, gennemført væsentlige stramninger af reglerne for, hvorledes personfølsomme oplysninger skal behandles. I fremtiden vil der derfor være skærpede krav til virksomheders korrekte håndtering af sådanne oplysninger (data), og det vil være forbundet med betydelige sanktioner (bøder), hvis en virksomhed ikke er i compliance med reglerne.

Wittenborn Advokatfirma rådgiver om de nye reglers implementering i praksis, ligesom vi bistår vores kunder med relevante tilretninger af standardkontrakter, herunder databehandleraftaler mv.

Tilbage

Vi bor her

Top