Foranstaltninger mod hvidvask og beskyttelse af persondata

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), at advokatvirksomheder skal indhente og i mindst 5 år opbevare legitimationsoplysninger på alle kunder.

Ved opstart af ethvert nyt kundeforhold vil kunder derfor blive bedt om at udlevere relevante oplysninger.

Legitimationsoplysningerne indhentes udelukkende med henblik på iagttagelse af hvidvaskloven og vil blive behandlet fortroligt.

Håndteringen af legitimationsoplysningerne vil ske i overensstemmelse med persondatalovens krav om fortrolig behandling af følsomme data.

Priser

Wittenborn Advokatfirma arbejder ud fra en grundsætning om, at kunden selvfølgelig skal vide, hvad vores rådgivning koster.

Det tilstræbes derfor, at der inden rådgivningsopgaven påbegyndes foretages en forventningsafstemning, således at kunden kan foretage en samlet vurdering af de med sagen forbundne omkostninger.

Timesatsen for advokater er DKK 2.000 ekskl. moms, svarende til DKK 2.500 inkl. moms.

Der vil efter omstændighederne konkret kunne aftales en anden timesats eller en fast pris for den samlede rådgivning.

Der foretages altid en samlet vurdering inden, sagen afregnes, således at honorarer afstemmes i forhold til sagens værdi, arbejdets omfang og kompleksitet, sagens udfald, det med sagen forbundne ansvar og det anvendte tidsforbrug.

Inkasso

Mange virksomheder har tendens til mere eller mindre ubevidst at nedprioritere inddrivelsen af udestående fordringer. Det betyder ofte, at kravene mod de dårlige betalere bliver helt eller delvist afskrevet, og derfor går tabt.

Det er helt naturligt, at en virksomhed har mere fokus på fremtidig indtjening end på inddrivelse af udestående fordringer. Inddrivelsen af fordringer mod dårlige betalere vil jo ofte være forbundet med ekstra omkostninger og betydelige mandskabsressourcer. Sådan behøves det ikke nødvendigvis at være!

Hos Wittenborn Advokatfirma har vi sat inkassoprocessen i system med fokus på effektiv inddrivelse for vores kunder. Det er med til at holde advokatregningen nede. Som inkassokunde hos Wittenborn Advokatfirma, skal du samtidig vide, at vi vægter kundetilfredshed og transparens i sagsbehandlingen meget højt. Hos os er det altid kundens behov, der er i fokus.

Det vil derfor være sådan, at ansvaret for sagen ligger hos advokat Jan Wittenborn, som derfor også vil være kundens kontaktperson. Inddrivelsen styres således gennem hele processen af den samme person. Det er vores måde at sikre, at kunden oplever inddrivelsesprocessen som værdiskabende og smidig.

Kontakt os gerne for et uforbindende møde – så kommer advokat Jan Wittenborn på besøg i jeres virksomhed og fortæller mere om vores behandling af inkassosager.

Tilbage

Vi bor her

Top